Blog

Analyse BFT als klager

Voor deze analyse duiken we in de tuchtzaken met het BFT als klager. De tuchtzaken uit de periode 2006-2022 zijn met behulp van textmining geanalyseerd.

Team textmining

Highlights

 • In 1 op de 14 tuchtzaken is het BFT de klager.
 • In 93% van de BFT tuchtzaken is de notaris de verweerder.
 • Sinds 2016 vind 39% van de BFT tuchtzaken plaats in de Kamer Arnhem/ Leeuwarden.
 • In 2 van de 3 BFT tuchtzaken wordt een maatregel opgelegd, bijna de helft van deze maatregelen is een zware maatregel.
 • De maatregel schorsing wordt naar verhouding het meest opgelegd bij een gegronde BFT klacht.
 • De rubriek Personen- en familierecht is de meest voorkomende rubriek bij de BFT tuchtzaken.
 • In 37% van de BFT tuchtzaken komt het oriëntatiepunt Fraude voor.
 • In BFT tuchtzaken waar het oriëntatiepunt ‘handelingen met financieel risico’ voorkomt is in 50% van zaken een zware maatregel opgelegd.

Aantal tuchtzaken

Sinds 2006 zijn er 185 tuchtzaken met het BFT als klager. Dit is 7% van het totaal aantal tuchtzaken (2560) tussen januari 2006 en december 2022. In onderstaande grafiek staat een overzicht van het aantal BFT tuchtzaken per jaar.

...

Waar vinden deze tuchtklachten met name plaats? Daarvoor kijken we naar het aantal tuchtzaken per Kamer voor de periode na 2016. Wat valt op:

 • het hoogste aantal BFT tuchtzaken vind plaats bij de Kamer Arnhem/ Leeuwarden, maar liefst 39%;
 • de Kamer Den Haag kent met 16% het minste aantal BFT tuchtzaken.

Daarnaast toont onderstaande grafiek dat in 93% van de BFT tuchtzaken de notaris de verweerder is. In slechts 3% van de tuchtzaken stond een kandidaat- of toegevoegd notaris tegenover het BFT.

...

Gegrond/ ongegrond en verdeling maatregelen

Van de BFT tuchtklachten is 13% niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Daarnaast wordt in 21% van de tuchtzaken de klacht wel gegrond verklaard, maar wordt geen maatregel opgelegd. In totaal wordt bij 1 op de 3 BFT tuchtklachten geen maatregel opgelegd.

Bij de resterende 2 van de 3 BFT tuchtzaken wordt wel een maatregel opgelegd. In de onderstaande grafiek is te zien dat de verdeling lichte en zware maatregelen ongeveer gelijk is, respectievelijk 35% en 32%.

Het percentage zware maatregelen dat volgt uit een particuliere tuchtklacht is 5%. Van de particuliere tuchtklachten wordt maar liefst 60% niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard en in 70% van alle tuchtzaken wordt geen maatregel opgelegd.

...

Verdeling individuele maatregelen

Uit de verdeling van de individuele maatregelen volgt dat de maatregel schorsing met 22% het vaakste voorkomt bij BFT tuchtzaken, zelfs vaker dan de uitspraak klacht gegrond, geen maatregel (21%). Daarna volgt met 18% de maatregel berisping.

...

Rubrieken en klachtonderwerpen

In onderstaande grafiek wordt de verdeling van de rubrieken voor de type klagers BFT en particulieren vergeleken. Een tuchtklacht kan onder meerdere rubrieken vallen. Wat valt op bij het BFT als klager ten opzichte van de particuliere klager:

 • Naar verhouding komen de rubrieken Zorgplicht (73% om 51%), Levering en hypotheek (56% om 13%) en Bewaringspositie (52% om 26%) vaker voor bij het BFT als klager.
 • Bij de particuliere klager komen de rubrieken Geheimhouding / verschoningsrecht (12% om 5%), Ministerieplicht (69% om 53%) Bejegening (48% om 21%) en Erfrecht (16% om 11%) naar verhouding vaker voor dan bij het BFT als klager.
...

Daarnaast is onderzocht wat de verdeling van maatregelen is van een aantal veelvoorkomende oriëntatiepunten. Daarvoor kijken we naar de volgende vijf oriëntatiepunten, achter elk oriëntatiepunt staat aangegeven in hoeveel procent van de BFT tuchtzaken het voorkomt.

 • Fraude – 37%
 • Derdengelden - 32%
 • Handelingen met financieel risico – 27%
 • Wwft – 24%
 • Zorgplicht – 17%

In onderstaande grafiek wordt de verdeling van maatregelen weergegeven per oriëntatiepunt.

...

inzichtintucht.nl

Op de website inzichtintucht.nl worden de tuchtrechtzaken uit het notariaat verzameld en voor de leden beschikbaar gesteld. Met de handige tools doorzoekt u de uitspraken en maakt u uw eigen analyses.